ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးရေးအစီအစဉ်မှ အောက်တိုဘာလတွင်း ဆောင်ရွက်မှုများ

ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးရေးအစီအစဉ်မှ အောက်တိုဘာလတွင်း ဆောင်ရွက်မှုများ

New Myanmar Foundation၏ ကယ်ဆယ်ရေး၊ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးရေး အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ မှစတင်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလအတွင်း ကူညီပေးခဲ့သူပေါင်း (၁၀၁) ဦးရှိပါသည်။ အောက်တိုဘာလအတွင်းတွင် ဒီမိုကရေစီအ‌ရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူပေါင်း (၁၅)ဦးကို မဲဆောက်သို့...